Kürtaj

Kürtaj veya asıl anlamı olan "küretaj" istenmeyen gebeliğin rahim içerisinden boşaltıması anlamına gelmektedir.

Tıbbi dilde kürtaj ismi;

  • gebelik terminasyonu,
  • gebelik sonlandırılması
  • dilatasyon-küretaj

olarak da geçmektedir.

Kliniğimizde kürtaj işlemi vakum yoluyla yapılmakta ve çok kısa sürede tamamlanmaktadır. İşlem sırasında herhangi bir acı yaşamazsınız. Eski usül kazıma yöntemi kullanılmamaktadır.

# Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır
# Kürtajın Yasal Boyutu
# Kürtajda Dikkat Edilmesi Gerekenler
# Kürtaj işlemi nasıl yapılır
# Kürtajın ne gibi riskleri vardır
# Kürtaj sonrası neler yapılmalıdır
# Kürtaja alternatif bir düşük hapı var mıdır
# İşlem sonrası ne zaman spiral takılabilir
# Bekarete zarar vermeden kürtaj yapılabilir mi
# Kürtaj Fiyatları

Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır ?

Kürtaj, gebeliği sonlandırmak için yapılabileceği gibi düşük yapan kişilerde de eğer rahim içinde bebeğe ait parçalar kaldıysa, yani gebeliğe bağlı rahim içi materyal tam olarak atılamadıysa bunları temizlemek için de yapılabilir. Bu işlemin adı "Retansiyone küretaj" olarak anılır.

Küretaj, aslında bir anlamda tüm rahim içinin temizlenmesidir. Örneğin gebe olmayıp uzun süreli ve fazla adet gören kadınlara da küretaj yani rahim içi temizliği gerekebilir. Buradaki işlemin adı tanısal amaçlı yani "Probe Küretaj" dır. Yapılan küretaj sonrası kanama kesilir ve alınan rahim içi dokusu patolojiye gönderilerek kanamanın nedeni araştırılır. Yani yapılan işlem ile hem tanı hem de tedavi bir arada yapılmış olur.

Günümüzde ailelerin sosyoekonomik durumlarının düşmesi istenmeyen gebeliklerin sınırlandırılması gereksinimini doğurmuştur. Ancak istenilen sayıda çocuk sahibi olmak kürtaj ile değil etkin aile planlaması yöntemleriyle gerçekleştirilmelidir.

Kürtajda ülkemizdeki yasal boyut nedir ?

İstenmeyen gebelikten kurtulma amacıyla yapılan kurtaj için yasal sınır son adet tarihinden itibaren 10 hafta ile sınırlıdır. Eğer gebelik tarihi belirtilen tarihi geçmişse yasal olarak küretaj işlemi yapılamaz.

Ancak istenmeyen gebelik annenin hayatını tehlikeye atıyorsa süre gözetilmeksizin küretaj işlemi yapılabilir. Bunun için resmi bir kurumdan en az iki doktor imzası bulunan resmi bir sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Aksi durumda eğer doğumdan sonra bebğin yaşamını olumsuz etkileyecek büyük sorunlar varsa da gebelik süre gözetmeksizin sonlandırılabilir.

Bahsedilen iki durumda da bu işlem tedavi edici kürtaj olarak tıbbı adıyla "Terapotik küretaj" olarak anılır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Kurtaj her bakımdan bir "cerrahi bir girişim"dir. Ancak konusunda ehil ve tecrübeli kişiler tarafından uygulandığında riskleri yok denecek kadar azdır.

Kurtaj yapılmadan önce; yapılan bir ultrasonla gebeliğin büyüklüğü ve rahim içindeki yerleşimi (lokalizasyonu) tam olarak belirlenmeli ve hastanın tıbbi öyküsü alınmalıdır. Daha sonra yapılacak işlemle ilgili olarak hasta detaylı ve net bir şekilde bilgilendirilmelidir. Bu şekilde hastanın psikolojik yönden rahatlaması sağlanabilir.

Kurtaj işlemi mikroptan arındırılmış ortamlarda (steril ortamda), genel (uyutularak) ve lokal (uyuşturularak) anesteziyle uygulanabilir.

Küretaj işlemi genel anestezi ile uygulanacaksa hastanın işlemden 4-5 saat öncesinden itibaren aç ve susuz olması istenir. Bunun amacı midenin boş olmasını sağlamak ve genel anesteziye bağlı oluşabilecek bulantı sonrası kusmuğun akciğerlere kaçıp yutulmasını engellemektir.

Lokal anestezi ile kurtaş girişimi hasta tok iken de yapılabilir. Lokal anestezili girişim, hastanın rahim ağzı bölgesine yapılan uyuşturucu ilaçlarla işlemin yapılmasıdır. Bu yöntemle genel anestezi riskleri alınmamış olur ancak hastalar genel anesteziye göre daha fazla ağrıyla karşılaşacaklardır.

Kürtaj işlemi nasıl yapılır ?Kürtaj işlemi için hasta önce jinekolojik masaya yatırılarak muayene edilir. Daha sonra eğer genel anestezi uygulanacaksa bir anestezi uzmanı veya teknikeri tarafından yapılacak işlem ile ilgili olarak hasta bilgilendirildikten sonra kolundan damar yoluna girilir. Bu, yanlızca bir iğne batması şeklinde son derecede rahat bir işlem olup belki de tüm girişim sırasında hissedilen tek ağrı olacaktır. Daha sonra anestezik bir ilaç damar yolundan enjekte edilerek hasta uyutulur.Hasta uyutulduktan sonra "spekulm" denilen aletle vajen açılarak rahim ağzı görülür hale getirilir. Vajen antiseptik solusyonlarla temizlendikten sonra, "teneculm" denilen aletle "cervix" (rahim ağzı) çekilerek rahmin düz bir konum kazanması sağlanır.Önce "buji" denilen düz çubuklarla rahim ağzı gebelik haftasına uygun şekilde genişletilir. Ve nihayetinde bir "vakum enjektörle" rahim içine girilerek gebelik materyali tamamı alınıncaya kadar çekilir (aspire edilir). Tüm bu işlem genellikle yalnızca birkaç dakika sürer ve işlemden hemen sonra hastanın uyanması sağlanır.

Kürtajın ne gibi riskleri vardır?

Tecrübeli bir doktor tarafından yapıldığı takdirde, normal gebelik haftalarında yapılan kürtaj işlemi sırasında oluşabilecek riskler oldukça azdır.

Ancak yine bir cerrahi girişim olduğu için bazı riskler de taşır.

Bunlar:

  • Rahim ve barsak delinmeleri
  • Kanamalar
  • Gebeliğin tahliye hiç edilemeden kalması
  • Rahim içinde kürtajdan sonra parça kalması
  • İşlem sonrası rahim içinde enfeksiyon gelişmesi (endometrit)
  • Anesteziye bağlı problemler olabilir.
  • Rahim içi dokunun (endometrium) tahribi veya rahim içinde yapışıklıkların oluşması (Asherman sendromu) sonucu adet görememe veya adetlerin azalması.

Gebeliğin tam olarak tahliye edilememesi rahime ait anatomik değişikliklerden veya gebeliğin çok erken bir haftada tahliye edilmesi durumlarına bağlı olabilir. Genellikle önerilen en az 7- 10 gün adet gecikmesi sonrası işlemin yapılmasıdır. İşlem yapılmadan önce gebelik ultrason yardımıyla rahim içinde görünebilir durumda olmalıdır. Bu şekilde gebeliğin bir "dış gebelik" olmadığı da anlaşılmış olacaktır.

Kürtaj sırasındaki kanamalar ise genellikle "atoni" dediğimiz rahim içeriğinin boşaltılması sonrası rahim kasının iyi şekilde kasılamaması durumuna bağlıdır. Özellikle büyük gebeliklerde ortaya çıkan bu durum damar yolundan verilen bazı ilaçlar ve rahime yapılan masajlarla düzeltilebilir. Kanama, rahim kasının (myometrium) kasılması ile sonlanacaktır.

Yine, rahim içinde parça kalması da rahim kasının tam olarak kasılmasını önleyerek kanamaya sebep olabilir. Bazen parça kalmasına bağlı kanamalar, işlemden birkaç gün sonrasından itibaren de başlayabilir.

Tüm bu problemlerin oluşma şansı, işlemin tecrübeli kişiler tarafından dikkatli ve hijyenik ortamlarda uygulanmasıyla yok denecek kadar azdır.

Kürtaj sonrası neler yapılmalıdır?

Kürtaj eğer genel anesteziyle yapılmışsa ilk gün için biraz sersemlik hissi, bulantı, halsizlik, hafif kasık ağrısı ve hafif kanama olması normal kabul edilir. Şikayetler genellikle birkaç saatten sonra azalacaktır.

Kürtajdan sonra belli süreyle 2-10 gün arasında hafif, pıhtısız vajinal kanamalar normaldir. Bazen işlemden sonra hiç kanama görülmeyebilir, bazen de belli sürelerle ara ara kanama şikayetleri olabilir. Genel olarak beklenen kanamanın gittikçe azalarak devam etmesinden sonra kesilmesidir.

Genel anestezi ile yapılmışsa işlemden yaklaşık bir saat sonra yemek yenilebilir. Yenilen ilk öğün hafif, az yağlı, tuzlu ve sıvı gıdalardan zengin olmalıdır. Çorba türü veya kahvaltı tarzı gıdalar ideal olabilir. Zaman içinde 3-4 saat sonra eğer bulantı yoksa normal gıdalarla beslenmeye geçilebilir.

Kürtaj sonrası hekimin reçete ettiği ağrı kesici (analjezikler) ve antibiotikler düzgün şekilde kullanılmalıdır.

Genel olarak enfeksiyon oluşmaması için 10-15 gün süreyle ilişki önerilmez.

Eğer ki bir düşük veya ölü bebek nedeniyle kürtaj yapılmışsa en az 3 ay süreyle bir aile planlaması yöntemiyle korunma önerilir. Bu süre sonunda rahim kendini tam olarak toplayabilir.

Kürtajdan hemen sonra banyo yapılmasının her hangi bir sakıncası yoktur. Fakat enfeksiyon riski nedeniyle vajinal duş yapılması önerilmez.

İlk adet ne zaman görülecektir?

İşlemden ortalama bir ay sonra (kişinin bir periyot uzunluğu sonrasında) normal adet görülecektir. İlk adette görülen bir kaç günlük gecikme ise normaldir.

Kürtaja alternatif bir düşük hapı var mıdır?

Kürtaja alternatif olması amacı ile dünyada halen deneysel çalışmalarda kullanılan "düşük hapı" henüz dış piyasaya sürülmemiş ve ülkemizde de bulunmamaktadır.

Adet gecikmesi durumunda kullanılan söktürücü iğne veya haplar ise bir gebeliğin oluşması durumunda hiç bir etki yaratmaz ve adet görmeye sebep olmaz. Adetin sökülmesi amacı ile alınan bu tür ilaçlar boş yere vücuda yüksek dozda hormon yüklenmesine sebep olur.

Halen bir gebelik tespit edilmesi durumunda tek alternatif kürtaj veya doğurmaktır.

İşlem sonrası ne zaman spiral takılabilir?

Spiral uygulaması kürtaj işleminin hemen sonrasında aynı seansta uygulanabileceği gibi işlemden bir ay sonra normal adet döneminde de yapılabilir.

Spiralin normal şekilde takılabilmesi için rahim ağzında yara (erozyon) veya iltihap (cervicit) bulguları olmamalıdır. Eğer ki bu bulgular varsa önce onların tedavisi sağlanmalıdır. Ayrıca kişilerde daha önceden nedeni belirsiz adet düzensizlikleri veya kasık ağrıları da olmamalıdır.

Bekarete zarar vermeden kürtaj yapılabilir mi?

Bir genç kız bakire olduğu halde yani partneri ile tam bir birliktelik yaşamaksızın (sürtünmeyle) hamile kalabilir. Çünkü spermlerin yüzme kabiliyetleri bulunmaktadır.

Çok nadir görülen bu durumdan sonra kişilerin aklına gelen ilk soru ise "kızlık zarına zarar vermeksizin kürtaj işleminin yapılıp yapılamayacağıdır".

Bu sorunun yanıtı ise kızlık zarının anatomik yapısında saklıdır. Yani, kızlık zarı (hymen) yüksek kenarlı yapıda değil de alçak kenarlı ve duhule müsait ise kızlık zarı bozulmaksızın kürtaj işlemi yapılablmektedir.

Kürtaj Fiyatı Nedir?

Kürtaj Fiyatlarını buradan açıklamamız maalesef Türk Tabibler Birliğinin kararı ile yasaklanmıştır. Sağlık ile ilgili konularda internet ya da benzeri mecralarda fiyat vermek kesinlikle yasaklanmış ve ağır cezalara bağlanmıştır.

Sağlıklı bir kürtaj fiyatı alabilmek için bizi arayabilir ya da aşağıdaki iletişim formumuz ile bize ulaşablirsiniz.

Kürtaj Hakkında

Hemen Ara
Whatsapp